Duális képzés

Tájékoztató a Délalföldi Kertészek Szövetkezete duális képzéséiről

A Délalföldi Kertészek Szövetkezete 2015-ben kezdte meg tevékenységét a duális agrárfelsőoktatás képzési formában. Az évente bővülő képzés kialakítása a DélKerTÉSZ munkatársainak, termelőinek meggyőződését tükrözi: az elméleti és gyakorlati ismeretek együtt biztosítják az ágazat megfelelő szakember pótlását, a cég felsőfokú szakember igényét a duális képzés keretein belül is szeretné közép- és hosszútávon biztosítani. 

A DélKerTÉSZ jelenleg két felsőoktatási intézet duális hallgatóit fogadja:

Neumann János Egyetem Kertészeti Kara (Kecskemét) - kertészmérnöki alapszak
Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara (Hódmezővásárhely) - mezőgazdasági mérnök alapszak

Új forma 2019 – től az SZTE Mezőgazdasági Karral együttműködve a KOOPERATÍV képzés!

A kooperatív képzés a kar harmadéves, mezőgazdasági mérnök BSc. hallgatói számára nyitott.

A képzés során a DélKerTÉSZ biztosítja a gyakorlati hátteret a hallgatók számára. A képzésre a megfelelő hallgatókat a DélKerTÉSZ választja ki, akikkel foglalkoztatási szerződést köt.

Milyen speciális területekről adnak kiemelkedő, naprakész tudást a DélKerTÉSZ munkatársai?

Elsősorban a hajtatott és szántóföldi zöldségtermesztés technológiai ismereteiről, a palántanevelés, integrált növényvédelem, biológiai növényvédelem gyakorlatáról, az áruforgalmazáshoz tartozó kérdésekről, mint csomagolás, árukezelés, tárolás, nyomon követés, minőségbiztosítás. E mellett a kertészeti vállalattan, munkaszervezés, gazdaságirányítás, bel- és külkereskedelem, marketing mindennapi kérdéseiről. Lehetőség van megismerni a szaktanácsadói munkát, bekapcsolódni a tész innovatív projektjeibe.  A cégnél rendezett rendszeres szakmai képzések, bemutatók, termelői kísérletek a korszerű tudást képviselik és lehetőséget adnak a hallgatóknak diplomamunka témaválasztásra.

A DélkerTÉSZ a legjobban teljesítő duális hallgatóinak további szakmai fejlődését is támogatni kívánja. 

Várjuk azokat az érettségiző vagy középiskolát végzett fiatalokat, akik szívesen részt vennének a duális jellegű kertész- és mezőgazdasági mérnökképzésben.

A duális és kooperatív képzésről tájékoztatás:

Ledóné dr. Darázsi Hajnalka, 
duálisképzés referens,
ledone@delkertesz.hu
Jelentkezni személyes elbeszélgetésre a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet.