Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Figyelmeztetés: Ha Ön nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a Weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat, mivel azok használata a jogi nyilatkozat elfogadását jelenti. 

Üdvözöljük a Délalföldi Kertészek Szövetkezete által üzemeltetett www.delkertesz.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal). Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen jogi nyilatkozatot (továbbiakban: Jogi nyilatkozat). A Weboldal használatával Ön elfogadja a Jogi nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt.
 

A Weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban: Üzemeltető) adatai: 

• Név: Délalföldi Kertészek Szövetkezete
• Székhely: 6600 Szentes, Szarvasi út 3/b.
• Képviseli: Nagypéter Sándor 
• E-mail cím: info@delkertesz.hu
• Telefonszám: +36/63/311-411
 

A Weboldal tartalma, használata 

A Weboldalon keresztül az Üzemeltető lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó igénybe vegye a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat. A Weboldalon tárolt/megjelenített adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, továbbá elérhetőségét megváltoztassa, illetve a Weboldal üzemeltetését felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse. Üzemeltető továbbá bármikor megváltoztathatja a jelen Jogi nyilatkozatot, amelyről a Felhasználó minden esetben a Weboldalon elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást.
 

A Weboldal tartalmáért való felelősség 

A Weboldal tartalmát az Üzemeltető a lehető leggondosabban állította össze, azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik és az Üzemeltető döntésétől függően változik/változhat. Erre tekintettel az Üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért és teljes körűségéért, helyességéért, naprakészségéért, sem a weboldal megszakítás- és hibamentes működéséért. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon – akár a Weboldal üzemeltetőjétől függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, Üzemeltető nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, pontatlansága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be. Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, kém- és más kártékony programoktól való mentességéért. Üzemeltető javasolja, hogy a Weboldalt felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon esetlegesen harmadik személy által megjelenített vélemények, hozzászólások nem tükrözik az Üzemeltető véleményét és az ilyen véleményekért, hozzászólásokért való felelősségét az Üzemeltető kifejezetten kizárja. A Weboldalra történő belépéssel, annak használatával minden Felhasználó elfogadja a Weboldal használatának jelen Felhasználási Feltételeit, és elismeri, hogy az Weboldalt saját felelősségére használja és lemond az Üzemeltetővel szemben érvényesíthető bármilyen igény érvényesítéséről, kivéve, ha jogszabály a lemondás lehetőségét kifejezetten kizárja. 
 

A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog 

A Weboldalon elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja az Üzemeltető. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a Weboldal egészének vagy részének, részletének tájékoztatási célon túli (pl. kereskedelmi célú) másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása, értékesítése. Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos módosítani a weboldalt (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe, példálózó felsorolással élve nyomtatott dokumentumba, blogba, saját vagy harmadik fél weboldalába. A Weboldal tartalmának jogosulatlan felhasználása a védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényeken túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maguk után vonhatnak.
 

Kapcsolódó honlapok 

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások (linkek) csak a könnyebb elérést szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti az Üzemeltető jóváhagyását a hiperhivatkozáson keresztül elérhető weboldal tartalmát illetően. A linket weboldalon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a Felhasználó felelősségére történik. Üzemeltető a Weboldalról linkelt külső honlapok tartalmáért, az ott megjelent véleményekért, hozzászólásokért, a honlapok adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.
 

Beágyazott technológia

A Weboldal beágyazott lejátszó technológiákat használhat. Azzal, hogy a Felhasználó a beágyazott technológiát használja a Weboldalon, az adott beágyazott technológia használatának feltételeit is elfogadja.
 

Vegyes rendelkezések 

Üzemeltető bármikor jogosult jelen Jogi nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Jelen Jogi nyilatkozatot a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni. A jelen Weboldalból eredő minden jogvitára Magyarországnak van joghatósága, a hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan jogvita eldöntésére, amelyek jelen Jogi nyilatkozatból fakadnak. A Jogi nyilatkozat érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Jogi nyilatkozat egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát. 
 
Szentes, 2022. április 07.

Cookie / Süti tájékoztató
Oldalunkon cookie-kat használunk a jobb működésért, amelyekről további információkat az Adatkezelési tájékoztatónkban talál.
Elfogadom